Fixa LOK Bidrag till din förening!

Mera Pengar till Klubben

Att få ekonomiska bidrag är för många föreningar livsviktigt för att kunna bedriva sin verksamhet. Det statliga LOK-bidraget är kanske ett av dem viktigaste. Läs mer om hur det fungerar här.
För att få LOK-bidrag rapporterar varje förening in antal deltagare per tillfälle till Riksidrottsförbundet som delar ut LOK-bidraget. CoachHippo sköter detta åt er automatisk, efter ni har gjort grundinställningarna, vilket tar mindre än 3 min att göra.
Vi har även ett youtube klipp som beskriver hur ni gör för att komma igång med LOK.

Få igång CoachHippos automatiska LOK-rapportering.

 1. Logga in som administratör på Idrottonline.
 2. Välj Administration högst uppe på sidan, sedan välj Integration till vänster på sidan
 3. Scrolla ner på sidan, och sök efter CoachHippo i listan över integrationspartners, klicka i Aktivera
  lok1-1
 4. Scrolla upp igen och bekräfta ditt val.
 5. Gå till er grupp i CoachHippo och öppna gruppinställningarna, det finns ett litet kugghjul längst ner i vänstra hörnet, och välj fliken LOK Bidrag.
 6. Fyll i ert föreningsnummer alt IASNummer eller RF_NR(fås från Idrottonline under Föreningsinfo). OBS! Lämna detta blankt om er grupp är en undergrupp till en klubb, tex AIK F03 är undergrupp till AIK FF Ungdom. CoachHippo använder då automatiskt den information som är inskriven på klubbnivå.
 7. Sätt det datum som CoachHippo skall börja rapportera närvaro i från.
 8. Slå på LOK-rapporteringen(Måste göras så att man kan bestämma LOK-kolumn i nästa steg). Klicka på spara(eng. Save)
 9. Gå in medlemsregistret och lägg till eller ändra en befintlig kolumn som skall användas för LOK-rapportering.
  LOK_personnnummer
  Kryssa i LOK Personnummer fältet.
 10. Klart!

Viktig information om rapporteringen.

För att LOK rapporteringen skall fungera så är det viktigt att:

 1. Ha korrekta personnummer inlagda enligt formaten ÅÅÅÅMMDD-NNNC alt. ÅÅÅÅMMDDNNNC. Tex. 19770229-0001
 2. Att föreningsnummer och namn på kontaktperson är ifyllt.
 3. Alla undergrupper till en förening måste sätta startdatum för rapportering och slå på funktionen. Organisationsnummer och LOK-ansvarig behöver inte anges på undergrupper så länge det är satt på föreningsnivå.

Säkerställ att ni får maximal ersättning

Det finns en enkel översiktsvy under Medlemmar/Bidrag. Där ser du enkelt om några medlemmar har felaktiga personnummer och om det är något fel på närvarorapporteringen.
Det går även att se hur importen har gått inne i IdrottOnline, under menyvalet Integration så listas all importer som har gjorts. Genom att klicka på Status fältet får man upp mer detaljer om en specifik import.
lok3

Inför varje rapporteringsperiod

Då det är en automatisk koppling på plats så krävs det att ni gör alla ändringa i CoachHippo, dvs tillägg och borttag av deltagare på aktiviter, vi skickar automatisk över detta till Idrottonline.

Du kan läsa mer här: http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/lok-stod/inlasningtillidrottonline/

Tobias Alm

Tobias Alm

I have practiced sports for the last 35 years. Administration is a crucial part of all organisations but our time is scarce. CoachHippo is devoted to automation, delegation and Getting Things Done!

Read More