Vad är NPS och varför är det ett bra sätt att mäta hur nöjda dina medlemmar är

Att lyssna på feedback från sina medlemmar, och agera på den är direkt avgörande för att behålla och attrahera nya medlemmar till föreningen.

Hur kan dina medlemmar lämna feedback på er förening?

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är något som föreningar kan använda sig av för att lyssna på sina medlemmar, problemet med dessa är att de endast görs en gång per år, och att frågorna ser annorlunda ut från år till år vilket gör det omöjligt att jämföra resultaten över tid.

NPS, Net Promoter Score

NPS* står för Net Promoter Score och är ett standardiserat sätt att mäta kundlojalitet vilket är något som många företag använder sig av för att mäta och förbättra sitt erbjudande. NPS är standardiserat sätt att mäta kundfeedack på vilket gör att man kan jämföra sitt resultat med andra företag, nationellt och globalt.

Vi tycker att även föreningar borde använda NPS för att mäta hur nöjda medlemmarna är och ge medlemmarna möjligheten att på ett strukturerat sätt lämna feedback. Denna värdefulla feedback kan ni sedan använda för att förbättra ert medlemserbjudande och genom detta så känner medlemmarna att ni lysssnar och agerar på deras feedback.

NPS metoden fungerar genom att dina medlemmar får svara på en fråga:
Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera föreningens namn till en vän eller kollega?

Svaret lämnas via en skala 0-10 med en enkel knapptryckning direkt från mailet.

Svaren kategoriseras sedan efter:
0-6 = ”Kritiker” eller “Detractors”
7-8 = ”Passiva” eller “Passives”
9-10 = ”Ambassadörer” eller “Promoters”

Net Promoter Score beräknas sedan:
NPS = andelen ”Ambassadörer”(%) – andelen ”Kritiker”(%)
och utifrån detta så får ni ett värde mellan -100 till +100, där allting över 0 anses vara okej.

Denna fråga ställer du inte en gång per år - istället skickar du ut den med en intervall, vi föreslår mellan var 60'e till 90'e dag.

Eftersom medlemmarna får svara lite oftare så får ni ett värdefullt underlag där ni direkt ser effekten av ert arbete och hur medlemmarna upplever er förening.

Brukarundersökningar 2.0 - Happy Index

CoachHippo gör det möjligt för din förening att ta temperaturen på dina medlemmar på två sätt.

NPS / Nöjd medlemsundersökning - är det ena sättet som vi kommer beskriva hur du kommer igång nedan. Det andra sättet är att mäta välmåendet bland barnen och ungdomarna i din förening vilket ger er ett verktyg att eliminera utanförskapet inom idrotten, identifiera och fånga upp problem med t.ex mobbning och övergrepp tidigt innan de blir för stora att hantera. Mer om detta i en annan blogartikel.

Kom igång med NPS - Nöjd medlemsundersökning

Happy Index är något som våra premium kunder har tillgång till. Du kan bli premium kund på två sätt, det ena är att du betalar för tjänsten. Det andra är att du berättar för oss att ni vill komma igång men har ansträngd ekonomi. Då kommer vi hitta en sponsor som kommer betala för tjänsten åt er. Smidigt eller hur? Kontakta oss på hej@coachhippo.com och anmäl ditt intresse.

När du har fått ditt premiumkonto så finns det två olika typer av nöjd medlemsundersökning.

Det vanligaste sättet är att du skapar en undersökning som alla dina medlemmar får svara på.
Det andra sättet är att du kan ladda upp en lista med e-mailadresser och skicka ut undersökningen till dem. Detta är väldigt användbart om ni t.ex anordnar läger, utbildningar eller turneringar.

Skapa NPS för föreningen

Klicka på menyalternativet Happy Index och sedan Nöjdhet.
Klicka sedan på Skapa, om den är utgråad så har du inte tillgång till premiumpaketet.
undersokning_starta

Fyll sedan i din förenings namn (eller vad du vill att det ska stå i frågan).
undersokning_starta_fraga

Då var det färdigt, nu kommer CoachHippo automatisk skicka ut frågan och det kan ta ca 24h innan den har skickats ut. Därefter så kommer frågan skickas ut på nytt efter det antal dagar som stod när ni skapade brukarundersökningen.

Skapa NPS för turneringen, cupen, campen m.m.

Du följer stegen ovan men väljer att klicka i "ladda upp en fil"
skapaNPS_Fil

Filen måste innehålla två kolumner med namnen: EMAIL och CATEGORY
Ett exempel kan vara
EMAIL, CATEGORY
hej@coachhippo.com, ledare
support@coachhippo.com, spelare

De värden ni sätter i CATEGORY kommer ni kunna använda för att segmentera era resultat i mer detalj.

Snabbt och smidigt eller hur? Har du några frågor eller undrar om något så kan ni kontakta oss på hej@coachhippo.com.

*Net Promoter Score är ett registrerat varumärke från Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix

Fredrik Burman

Fredrik Burman

Fredrik is the founder and CEO of CoachHippo, he is a big fan of automation and doesn't like doing repetitive tasks, he is also an involuntary football coach.

Read More